Pochod v roce 1993

Rok 1975 až 1993. Pochod "BABIČKA" pořádá TJ Sokol Velké Svatoňovice od roku 1975. Za tu dobu se stal v našem kraji, skoro by se dalo říci, jakousi "poutí". Jsou dokonce lidé, kteří vzpomínají způsobem: "To bylo ten rok co jsme nešli BABIČKU".

Plakát

Až do roku 1992 se o organizaci pochodu staral pan Jan Vaněk. Je to tedy vlastně otec našeho pochodu.Po tomto, již 18. ročníku, se od roku 1994 organizace chopila paní Špetlová.Pochopitelně stále v rámci TJ Sokol, bez jehož členů a dalších dobrovolníků, by bylo prakticky nemožné pochod zorganizovat.

Startovní Průkaz

Pěší část pochodu se celých osmnáct ročníku jde, až na drobné výjimky, stále po stejných trasách 25km do České Skalice a 50km tam a zpět do Velkých Svatoňovic. Jak se dá poznat i z přiložených obrázků, v prvních ročnících sena startu nahlašovalo jméno, které bylo vyplněno do diplomu. Diplom potom dovezen do cílea odevzdán. Bohužel s přibývajícími účastníky se od toho muselo upustit,protože to velmi zdržovalo na startu a v neposlední řadě, se nedalo stihnout vyplnit tolik jmen.Nyní již, jak je vidět na plakátě z roku 1986, dostávají účastníci pouze diplom s vyznačením datumu a trasy. Jméno se doplňuje pouze těm, kdo si o to požádají v cíli.

Diplom

Bohužel, se mi u prvních ročníků nepodařilo zjistit ani přibližné počty účastníků. Z vyprávění vím, že jich bylo i hodně přes 1000 ale asi nikdy do 2000.

Počasí

-
-

-