Koloběžková trasa - 27 km

Trasa 27 km pro koloběžky vhodné na polní a lesní cesty je novinkou roku 2016.

profil trasy

Trasa 27 km vede až na malé výjimky po značených turistických cestách a cyklostezkách. Pod textem jsme pro zajímavost přidali profil a mapku trasy.

Od startu se vydáme k trati a podél ní nad Rtyni v Podkrkonoší. Do Rtyně se svezeme k hlavní silnici a vystoupáme ulicí Na Písku. Znovu se svezeme do Rtyně a nahoru na Končiny a ke kontrole Krákorka. Odtud k Devíti křížům, a skoro 3 km jedeme dolů k řece k Šiškovně. Odtud již bez náročných převýšení podél řeky okolo Lávky pod Boušínem ke Slatinskému mlýnu. Tam se můžeme občerstvit a pokračovat dál podél řeky do Ratibořic a do cíle v České Skalici u muzea Boženy němcové.

Trasy se mohou v jednotlivých ročnících mírně lišit s ohledem na stav cest a mostů. Přesný popis trasy nalezne každý účastník ve startovním průkaze.

bod - Start

bod - Cíl

bod - Kontrola